Speel het spel ‘YOU SUCK AT PARKING‘, , le jeu de parking le plus EXTRÊME et le seul jeu de course où l’objectif est de s’arrêter ! Au total, il faut gagner 3 tours pour tenter ta chance de décrocher le grand prix: un PC gaming setup super cool de ScreenOn!

Download het spel, oefen als een maniac en zet je beste tijd neer tijdens de kwalificaties!

Bekijk plus d'information het volledige wedstrijdreglement.

Ready? Set. PLAY!

FOLLOW THE LEADERS VIA

 

Nood aan Tips en Tricks? Volg de streams van onze 3 ambassadeurs op Twitch en kom alles te weten over de gameplay, de prijzen en nog veel meer content!

Contactez-nous

Une question sur nos produits ?ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE PROMOTIECAMPAGNE “YOU SUCK AT PARKING” VAN AIKI

 

GB Foods Belgium NV, société à responsabilité limitée publique, dont l’adresse légale est 16 Rijksweg, 2870 Puurs-Sint-Amands, Belgique (« nous », « notre », « nos », l’« Organisateur ») a organisé une campagne promotionnelle pour sa marque Aïki (la « Campagne promotionnelle ») à travers laquelle elle promouvsra la participation au tournoi « YOU SUCK AT PARKING: AIKI TOURNAMENT » (le « Tournoi »).

 

1.     OBJET

 

Les présentes conditions générales s’appliquent à la Campagne promotionnelle gérée et organisée par GB Foods Belgium NV, sur le site Web d’Aïki (le « Site Web d’Aïki ») à travers laquelle elle promouvra la participation au Tournoi.

 

2.     ÉLIGIBILITÉ

 

(i)          De minimumleeftijd voor deelname is 13 jaar (dit is de minimumleeftijd die ingesteld is door Twitch)

(ii)         La participation est ouverte aux participants de toutes les nationalités, à condition qu’ils aient une adresse de domicile en Belgique.

(iii)       La Campagne promotionnelle sera menée au niveau national.

(iv)       Les Ambassadeurs Aïki (streamers Twitch) peuvent participer à la Campagne promotionnelle, mais ne recevront pas de prix dans le cadre de cette Campagne promotionnelle.

(v)         Ni les employés de l’Organisateur ni les employés des sociétés qui ont collaboré à l’élaboration de cette Campagne promotionnelle ne pourront y participer.

 

3.     ANNONCE DE LA CAMPAGNE PROMOTIONNELLE

 

De promotiecampagne wordt aangekondigd via:

 

(i)    de sociale mediakanalen van Aïki (Facebook / Instagram)

(ii)   (ii) Sur les chaînes Twitch des ambassadeurs d’Aïki (Klappie, Abulic, Gronie7, Marnickur) Marnickur)

(iii)  een mediacampagne op verschillende online kanalen (Facebook, YouTube, Tik Tok, website van Game Mania en verschillende andere websites) door gebruik te maken van banners en video’s.

 

La Campagne promotionnelle commencera le 12 octobre et se terminera le 7 novembre. Les individus présents sur les différents canaux seront dirigés vers le Site Web d’Aiki où le jeu « You Suck At Parking » (le « Jeu ») pourra être téléchargé en vue d’une participation à la Campagne promotionnelle.

 

 

4.     PARTICIPATION

 

Om deel te nemen aan de promotiecampagne moeten de deelnemers het spel downloaden op de Aïki-website (www.aiki.be). 

 

Een inzending is alleen geldig na het aanmaken van een account voor het spel

 

Er kan een account aangemaakt worden door:

(i)     Een geldig e-mailadres in te voeren

(ii)   Een zelfgekozen gebruikersnaam in te voeren

(iii)  Een zelfgekozen wachtwoord in te voeren

(iv)  Na het aanmaken van het account moet u voor akkoord het selectievakje Algemene voorwaarden, het privacybeleid en de verklaring dat u in België woonachtig bent aanvinken. De algemene voorwaarden en het privacybeleid kunnen worden geraadpleegd op de Aïki-website. Daarna kunt u beginnen met het spel.

(v)   Het spel kan worden gespeeld/geoefend vanaf het begin van de promotiecampagne tot het begin van de wedstrijd.

(vi)  Deelname is geheel gratis

 

Le Tournoi aura lieu conformément au calendrier suivant (Fuseau horaire Belgique) :

 

(i)     (i) Qualifications : du mercredi 3 novembre 2021 à 10 h jusqu’au vendredi 5 novembre 2021 à 20 h. Les 100 meilleurs temps seront qualifiés pour les demi-finales. Les participants seront notifiés par e-mail le 5 novembre après 20 h.

(ii)   (ii) Demi-finales : du samedi 6 novembre 2021 à 10 h jusqu’au samedi 6 novembre 2021 à 20 h. Les 10 meilleurs temps seront qualifiés pour la finale. Les participants seront notifiés par e-mail le samedi 6 novembre après 20 h.

(iii)  (iii) Finale : du dimanche 7 novembre 2021 à 10 h jusqu’au dimanche 7 novembre 2021 à 20 h.

(iv)  (iv) Les 5 vainqueurs du tournoi YSAP du mois d'août participeront également à la finale.

(v)   e meilleur temps gagne le Tournoi. Les participant sera notifié par e-mail le dimanche 7 novembre 2021 après 20 h.

 

Chaque manche du Tournoi (qualification/demi-finales/finale) se déroulera dans le cadre d’une course distincte. Les courses seront ouvertes après chaque manche et n’importe quel participant pourra courir. Cependant, seuls les scores des gagnants de la manche précédente apparaîtront sur le tableau de classement de la manche en cours. Lors des demi-finales, les noms des 100 personnes qualifiées apparaîtront sur le tableau de classement. Lors de la finale, les noms des 10 gagnants apparaîtront sur le tableau de classement.

 

De promotor garandeert niet dat het spel foutloos of ononderbroken zal verlopen. Daarom kan de promotor niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van een fout, bug of storing in het spel tijdens de promotiecampagne.

 

 

 

5.     SÉLECTION DES GAGNANTS

 

Na elke race kunnen de deelnemers de tijd die ze op het scorebord hebben gereden raadplegen.

 

Les différentes manches du Tournoi seront clôturées aux dates et heures indiquées.

 

Na afloop van de kwalificatieronde worden de 100 snelste tijden op het scorebord geselecteerd voor de halve finales.

 

Na afloop van de halve finales worden de 10 snelste tijden op het scorebord geselecteerd voor de finales.

 

Na elke ronde worden alle gereden tijden van de deelnemers verwijderd.

 

 

 

6.     PRIX

 

(i)     Le meilleur temps de la finale recevra un game set up de ScreenOn avec les spécifications suivantes :

 

Moederbord: B560M pro4

Processor: Intel Core i7-i7 11700F
Videokaart: Nvidia Geforce RTX 3060 12GB (GDDR6, 192 bit)
RAM: 16GB DDR4-2666 Mhz (2 x 8GB) RGB
SSD: 480GB M.2 SSD
HDD: 1TB 7200 rpm
Behuizing: Ventum VT4V EVO Zwart / 240 waterkoeling met RGB
Voeding: 700 Watt – (80Plus)
Extra: Windows 10   | Wi-Fi N300 (après le 5 octobre passera sous Windows 11)
iiyama G-Master Red Eagle GB2560HSU-B1 24.5″ Gaming Monitor (144Hz)
Trust – GXT 865 Asta – Mechanisch Gaming Toetsenbord
Trust – GXT 970 Morfix – Aanpasbare Gaming Muis

 

(ii)   De prijzen voor de volgende 3 snelste tijden in de finale zijn:

a.     2e snelste tijd: Trolley van Aïki + Aïki cups

b.     3e snelste tijd: Koelbox van Aïki + Aïki cups

c.      4e snelste tijd: Uw lengte in Aïki trays

 

(iii)  De datum voor de overhandiging van elke prijs zal in overleg met de winnaar worden bepaald.

(iv)  De winnaar is verplicht zich te houden aan de voorwaarden die worden opgelegd door derden die diensten verlenen in verband met de prijs. De promotor is niet aansprakelijk voor de handelingen of nalatigheden van derden.

(v)   De promotor behoudt zich het recht voor om andere prijzen van gelijke of hogere waarde aan te bieden in het geval dat de geadverteerde prijzen om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn.

 

 

7.     OVERIGE BEPALINGEN

 

Door deel te nemen aan de promotiecampagne worden alle deelnemers geacht gebonden te zijn aan de regels ervan.

 

De promotor behoudt zich het recht voor om iedere deelname aan de promotiecampagne uit te sluiten indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de gereden tijden zijn gemanipuleerd of er duidelijk kan worden vastgesteld dat er vals is gespeeld.

 

De promotor behoudt zich het recht voor om de promotiecampagne op te schorten, te annuleren of te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden waarover de promotor redelijkerwijs geen controle heeft, zonder verantwoordelijkheid op zich te nemen ten opzichte van de deelnemers, de winnaar of derden.

 

Alle beslissingen met betrekking tot de promotiecampagne zijn definitief en hierover zal geen correspondentie worden gevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en de rechtbanken van België hebben exclusieve rechtsbevoegdheid in deze zaak.

 

 

8.     BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Door deel te nemen aan deze promotiecampagne erkent u dat uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door GB Foods Belgium NV, gevestigd te Rijksweg 16, 2870 Puurs, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen met het nummer BE 0458.358.850, als “verwerkingsverantwoordelijke”. Deze verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) 2016/679 van de EU (alsook elke andere toepasselijke nationale wetgeving die de AVG aanvult of implementeert).

 

GB Foods Belgium NV kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 

– persoonlijke identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken zoals naam, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres;

– sociale mediagegevens (in het geval van een promotiecampagne op sociale media); en

– beeld- en geluidsopnamen (als dit onderdeel uitmaakt van de voorwaarden van de promotiecampagne en met uw uitdrukkelijke toestemming).

 

Vos données à caractère personnel ne seront traitées qu’aux fins de votre participation à la Campagne promotionnelle (et sont fondés sur l'exécution d'un contrat formé par votre participation et votre acceptation des termes et conditions de cette campagne promotionnelle et/ou, si applicable, sur votre consentement explicite ). En outre, si vous avez donné votre autorisation de recevoir des messages électroniques de marketing direct, vos données personnelles seront également traitées à ces fins jusqu'à ce que vous vous désinscriviez. 

En ce qui concerne votre participation à la campagne promotionnelle, les données personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire à cette fin, et en tout cas pendant un an après la fin de la campagne promotionnelle.

Vos données personnelles peuvent être partagées par nous avec (i) des parties tertiaires agissant comme intermédiaires et impliquées dans la réalisation de cette campagne promotionnelle, (ii) avec nos entités affiliées sur la base de notre intérêt légitime à des fins administratives internes. Tous les transferts de données personnelles qui précèdent seront effectués au sein de l'Espace économique européen. Enfin, vos données peuvent également être transférées aux agences et autorités gouvernementales (administratives ou judiciaires) dans les cas où une règle juridique l'exige.

 

Vous pouvez demander l’accès aux données à caractère personnel vous concernant et, le cas échéant, vous pouvez demander la correction ou la suppression des données (erronées), la limitation du traitement ou la portabilité des données, mais uniquement dans la mesure où les conditions légales pour exercer ces droits sont satisfaites, et dans la mesure où une preuve d’identité a été fournie. Chaque individu a également le droit, gratuitement et sur simple demande, de s’opposer à l’utilisation ultérieure de ses données à des fins de marketing direct. Toutes les demandes relatives au traitement des données à caractère personnel peuvent être adressées à l’adresse e-mail suivante : dataprivacy@thegbfoods.com. La demande d'exercice d'un de vos droits doit être accompagnée d'une copie d'un document officiel permettant de vous identifier (carte d'identité ou document similaire). Enfin, nous vous informons que vous pouvez vous adresser à l'Autorité belge de protection des données et, si applicable, à d'autres autorités publiques compétentes pour toute demande découlant du traitement de vos données personnelles   

Vous trouverez plus d’informations sur la manière dont GB Foods Belgium NV traite les données à caractère personnel sur la page Internet suivante : https://www.aiki.be/privacy-policy. https://www.aiki.be/privacy-policy

 

9.      RECHT OP AFBEELDING

 

Wanneer u foto’s of video’s indient die geïmporteerd worden van sociale media of anderszins geüpload of beschikbaar gesteld worden, mogen die foto’s of video’s geen afbeeldingen bevatten van identificeerbare derden (met uitzondering van foto’s of video’s van een menigte) en mogen die foto’s of video’s geen andere persoonsgegevens van een identificeerbare derde bevatten, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van die persoon/die personen hebt. Als u foto’s of video’s indient, garandeert u dat u de enige auteur van de ingediende foto’s of video’s en/of de uitdrukkelijke houder van alle rechten (inclusief auteursrechten) op de ingediende foto’s of video’s bent.

 

Indien u het toernooi wint, moet GB Foods Belgium NV van u in de verdere communicatie met betrekking tot de overhandiging van de prijs (zie artikel 4) een uitdrukkelijke toestemming verkrijgen om deze foto’s of video’s te gebruiken voor de doeleinden van deze promotiecampagne (met inbegrip van publiciteit en nieuwsberichten over de promotiecampagne). Door dit te doen, geeft u ons toestemming om de geüploade foto’s of video’s te gebruiken op onze sociale mediapagina’s en/of voor onze promotiecampagnes. U geeft GB Foods Belgium NV ook toestemming om de ingezonden tekst, foto’s of video’s te verwijderen, in te korten of te wijzigen. U kunt uw toestemming (voor toekomstig gebruik) op elk moment intrekken. Bovendien kunt u te allen tijde verzoeken om uw foto’s of video’s, voor zover deze persoonsgegevens zouden bevatten, uit onze databases te laten wissen. U kunt verzoeken en vragen in dit verband schriftelijk aan ons richten via het adres dataprivacy@thegbfoods.com.

 

U zult GB Foods Belgium NV volledig vrijwaren voor alle mogelijke gevolgen indien (i) wordt vastgesteld dat de ingezonden foto’s of video’s niet voldoen aan de vereisten van de regels van deze promotiecampagne, (ii) wordt vastgesteld dat u niet de houder bent van de rechten op de ingezonden foto’s of video’s, en/of (iii) de ingezonden foto’s of video’s op enige andere wijze inbreuk zouden maken op de rechten (waaronder auteursrechten) van derden.