Speel het spel ‘YOU SUCK AT PARKING‘, het meest extreme parkeerspel en het enige racespel waar het doel is om te stoppen! Er zijn in totaal 3 rondes die je moet overwinnen om kans te maken op de hoofdprijs: een super vette Game PC set van ScreenOn!

Download het spel, oefen als een maniac en zet je beste tijd neer tijdens de kwalificaties!

Bekijk hier het volledige wedstrijdreglement.

Ready? Set. PLAY!

FOLLOW THE LEADERS VIA

 

Nood aan Tips en Tricks? Volg de streams van onze 3 ambassadeurs op Twitch en kom alles te weten over de gameplay, de prijzen en nog veel meer content!

Contacteer ons

Feel free om ons te contacteren als je een vraag hebt over onze producten.ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE PROMOTIECAMPAGNE “YOU SUCK AT PARKING” VAN AIKI

 

GB Foods Belgium NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Rijksweg 16, 2870 Puurs-Sint-Amands, België (“wij”, “ons”, “onze”, “onze”, de “Promotor”) organiseert een promotiecampagne voor hun merk Aïki (“de promotiecampagne”) waarmee zij de deelname aan het toernooi “YOU SUCK AT PARKING”: AIKI-TOERNOOI (“het toernooi”) zullen promoten.

 

1.     DOEL

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de promotiecampagne die wordt beheerd en georganiseerd door GB Foods Belgium NV op de website van Aïki (de “Aïki-website”), waar de deelname aan het Toernooi gepromoot zal worden.

 

2.     GESCHIKTHEID

 

(i)          De minimumleeftijd voor deelname is 13 jaar (dit is de minimumleeftijd die ingesteld is door Twitch)

(ii)         Deelname staat open voor deelnemers van alle nationaliteiten, op voorwaarde dat ze een woonadres in België hebben

(iii)       De promotiecampagne vindt plaats op nationaal niveau

(iv)       Ambassadeurs van Aïki (Twitch-streamers) kunnen deelnemen aan de promotiecampagne, maar zijn uitgesloten van het ontvangen van prijzen in het kader van deze promotiecampagne

(v)         Deze promotiecampagne is niet geldig voor werknemers van de promotor, noch voor werknemers van bedrijven die meegewerkt hebben aan het uitwerken ervan

 

3.     AANKONDIGING VAN DE PROMOTIECAMPAGNE

 

De promotiecampagne wordt aangekondigd via:

 

(i)    de sociale mediakanalen van Aïki (Facebook / Instagram)

(ii)   de Twitch-kanalen van de Ambassadeurs van Aïki (Klappie, Abulic, Gronie7, Marnickur)

(iii)  een mediacampagne op verschillende online kanalen (Facebook, YouTube, Tik Tok, website van Game Mania en verschillende andere websites) door gebruik te maken van banners en video’s.

 

De promotiecampagne begint op 12 oktober en loopt tot en met 7 november. Het leidt mensen van de verschillende kanalen naar de Aïki-website waar het spel “You Suck At Parking” (het “spel”) kan worden gedownload om deel te nemen aan de promotiecampagne.

 

 

4.     DEELNAME

 

Om deel te nemen aan de promotiecampagne moeten de deelnemers het spel downloaden op de Aïki-website (www.aiki.be). 

 

Een inzending is alleen geldig na het aanmaken van een account voor het spel

 

Er kan een account aangemaakt worden door:

(i)     Een geldig e-mailadres in te voeren

(ii)   Een zelfgekozen gebruikersnaam in te voeren

(iii)  Een zelfgekozen wachtwoord in te voeren

(iv)  Na het aanmaken van het account moet u voor akkoord het selectievakje Algemene voorwaarden, het privacybeleid en de verklaring dat u in België woonachtig bent aanvinken. De algemene voorwaarden en het privacybeleid kunnen worden geraadpleegd op de Aïki-website. Daarna kunt u beginnen met het spel.

(v)   Het spel kan worden gespeeld/geoefend vanaf het begin van de promotiecampagne tot het begin van de wedstrijd.

(vi)  Deelname is geheel gratis

 

Het Toernooi vindt plaats volgens onderstaand tijdschema ( Belgische tijdzone):

 

(i)     De kwalificaties beginnen op woensdag 3 november 2021 om 10.00 uur en eindigen op vrijdag 5 november 2021 om 20.00 uur. De snelste 100 tijden gaan door naar de halve finales. Zij worden hiervan op 5 november na 20.00 uur per mail op de hoogte gebracht.

(ii)   De halve finales beginnen op zaterdag 6 november 2021 om 10.00 uur en eindigen op zaterdag  6 november 2021 om 20.00 uur. De snelste 10 tijden gaan door naar de finale. Zij worden hiervan op zaterdag  6 november na 20.00 uur per mail op de hoogte gebracht.

(iii)  De finale begint op zondag  7 november 2021 om 10.00 uur en eindigt op zondag 7 november  2021 om 20.00 uur.

(iv)  In de finale spelen de 5 winnaars van het YSAP Toernooi van augustus ook mee.

(v)   De snelste tijd wint het Toernooi. Zij/hij wordt hiervan op zondag 7 november 2021 na 20.00 uur per mail op de hoogte gebracht.

 

Elke ronde van het Toernooi (kwalificaties/halve finales/finale) wordt als een aparte race gespeeld. De races zijn na elke ronde open voor deelname en kunnen door elke deelnemer worden gereden. Alleen de scores van de winnaars van de vorige ronde zullen echter op het scorebord van de huidige ronde verschijnen. In de halve finales verschijnen de 100 winnaars van de kwalificaties op het scorebord. In de finale verschijnen de 10 winnaars van de halve finale op het scorebord.

 

De promotor garandeert niet dat het spel foutloos of ononderbroken zal verlopen. Daarom kan de promotor niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van een fout, bug of storing in het spel tijdens de promotiecampagne.

 

 

 

5.     SELECTIE VAN WINNAARS

 

Na elke race kunnen de deelnemers de tijd die ze op het scorebord hebben gereden raadplegen.

 

De verschillende rondes van het Toernooi worden gesloten op de aangegeven datums en tijden.

 

Na afloop van de kwalificatieronde worden de 100 snelste tijden op het scorebord geselecteerd voor de halve finales.

 

Na afloop van de halve finales worden de 10 snelste tijden op het scorebord geselecteerd voor de finales.

 

Na elke ronde worden alle gereden tijden van de deelnemers verwijderd.

 

 

 

6.     PRIJS

 

(i)     De prijs voor de snelste tijd in de finale bestaat uit een SceenOn game pc setup met volgende specificaties:

 

Moederbord: B560M pro4

Processor: Intel Core i7-i7 11700F
Videokaart: Nvidia Geforce RTX 3060 12GB (GDDR6, 192 bit)
RAM: 16GB DDR4-2666 Mhz (2 x 8GB) RGB
SSD: 480GB M.2 SSD
HDD: 1TB 7200 rpm
Behuizing: Ventum VT4V EVO Zwart / 240 waterkoeling met RGB
Voeding: 700 Watt – (80Plus)
Extra: Windows 10   | Wi-Fi N300 (na 5 oktober passen we dit aan naar Windows 11)
iiyama G-Master Red Eagle GB2560HSU-B1 24.5″ Gaming Monitor (144Hz)
Trust – GXT 865 Asta – Mechanisch Gaming Toetsenbord
Trust – GXT 970 Morfix – Aanpasbare Gaming Muis

 

(ii)   De prijzen voor de volgende 3 snelste tijden in de finale zijn:

a.     2e snelste tijd: Trolley van Aïki + Aïki cups

b.     3e snelste tijd: Koelbox van Aïki + Aïki cups

c.      4e snelste tijd: Uw lengte in Aïki trays

 

(iii)  De datum voor de overhandiging van elke prijs zal in overleg met de winnaar worden bepaald.

(iv)  De winnaar is verplicht zich te houden aan de voorwaarden die worden opgelegd door derden die diensten verlenen in verband met de prijs. De promotor is niet aansprakelijk voor de handelingen of nalatigheden van derden.

(v)   De promotor behoudt zich het recht voor om andere prijzen van gelijke of hogere waarde aan te bieden in het geval dat de geadverteerde prijzen om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn.

 

 

7.     OVERIGE BEPALINGEN

 

Door deel te nemen aan de promotiecampagne worden alle deelnemers geacht gebonden te zijn aan de regels ervan.

 

De promotor behoudt zich het recht voor om iedere deelname aan de promotiecampagne uit te sluiten indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de gereden tijden zijn gemanipuleerd of er duidelijk kan worden vastgesteld dat er vals is gespeeld.

 

De promotor behoudt zich het recht voor om de promotiecampagne op te schorten, te annuleren of te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden waarover de promotor redelijkerwijs geen controle heeft, zonder verantwoordelijkheid op zich te nemen ten opzichte van de deelnemers, de winnaar of derden.

 

Alle beslissingen met betrekking tot de promotiecampagne zijn definitief en hierover zal geen correspondentie worden gevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en de rechtbanken van België hebben exclusieve rechtsbevoegdheid in deze zaak.

 

 

8.     BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Door deel te nemen aan deze promotiecampagne erkent u dat uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door GB Foods Belgium NV, gevestigd te Rijksweg 16, 2870 Puurs, België en geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen met het nummer BE 0458.358.850, als “verwerkingsverantwoordelijke”. Deze verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) 2016/679 van de EU (alsook elke andere toepasselijke nationale wetgeving die de AVG aanvult of implementeert).

 

GB Foods Belgium NV kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 

– persoonlijke identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken zoals naam, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres;

– sociale mediagegevens (in het geval van een promotiecampagne op sociale media); en

– beeld- en geluidsopnamen (als dit onderdeel uitmaakt van de voorwaarden van de promotiecampagne en met uw uitdrukkelijke toestemming).

 

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel van uw deelname aan de promotiecampagne (en zijn gebaseerd op de uitvoering van een contract dat tot stand is gekomen door uw deelname en aanvaarding van de algemene voorwaarden van deze promotiecampagne en/of, indien van toepassing, gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming ). Indien u bovendien toestemming hebt gegeven om elektronische direct-marketingberichten te ontvangen, zullen uw persoonsgegevens ook voor deze doeleinden worden verwerkt totdat u zich weer uitschrijft. 

Wat uw deelname aan de promotiecampagne betreft, zullen de persoonsgegevens bovendien worden bewaard zolang dat nodig is voor dit doel, en in ieder geval tot één jaar na het einde van de promotiecampagne.

Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden gedeeld met (i)  derden die als tussenpersoon optreden en die betrokken zijn bij de uitvoering van deze promotiecampagne; (ii) met aan ons gelieerde entiteiten op grond van ons rechtmatig belang voor interne administratieve doeleinden.  Alle voorgaande overdrachten van persoonsgegevens zullen worden uitgevoerd binnen de Europese Economische Ruimte . Ten slotte kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven aan (administratieve of gerechtelijke) overheidsinstanties en -autoriteiten in de gevallen waarin een rechtsregel dit voorschrijft.

 

U kunt verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, indien van toepassing, om correctie of verwijdering van (onjuiste) gegevens, beperking van de verwerking of gegevensportabiliteit, maar alleen voor zover aan de wettelijke voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten is voldaan, en voor zover een legitimatiebewijs is verstrekt. Iedereen heeft tevens het recht om, kosteloos en door een eenvoudig verzoek te plaatsen, bezwaar te maken tegen het verdere gebruik van zijn/haar gegevens voor directe marketingdoeleinden. Alle vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan het e-mailadres dataprivacy@thegbfoods.com.  Het verzoek tot uitoefening van een van uw rechten moet vergezeld zijn van een kopie van een officieel document aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden (identiteitskaart of soortgelijk document). Tot slot informeren wij u dat u zich kunt wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en, indien van toepassing, andere bevoegde overheidsinstanties voor elke vordering die voortvloeit uit de verwerking van uw persoonsgegevens.   

Meer informatie over hoe GB Foods Belgium NV omgaat met persoonsgegevens vindt u op de website https://www.aiki.be/privacy-policy

 

9.      RECHT OP AFBEELDING

 

Wanneer u foto’s of video’s indient die geïmporteerd worden van sociale media of anderszins geüpload of beschikbaar gesteld worden, mogen die foto’s of video’s geen afbeeldingen bevatten van identificeerbare derden (met uitzondering van foto’s of video’s van een menigte) en mogen die foto’s of video’s geen andere persoonsgegevens van een identificeerbare derde bevatten, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van die persoon/die personen hebt. Als u foto’s of video’s indient, garandeert u dat u de enige auteur van de ingediende foto’s of video’s en/of de uitdrukkelijke houder van alle rechten (inclusief auteursrechten) op de ingediende foto’s of video’s bent.

 

Indien u het toernooi wint, moet GB Foods Belgium NV van u in de verdere communicatie met betrekking tot de overhandiging van de prijs (zie artikel 4) een uitdrukkelijke toestemming verkrijgen om deze foto’s of video’s te gebruiken voor de doeleinden van deze promotiecampagne (met inbegrip van publiciteit en nieuwsberichten over de promotiecampagne). Door dit te doen, geeft u ons toestemming om de geüploade foto’s of video’s te gebruiken op onze sociale mediapagina’s en/of voor onze promotiecampagnes. U geeft GB Foods Belgium NV ook toestemming om de ingezonden tekst, foto’s of video’s te verwijderen, in te korten of te wijzigen. U kunt uw toestemming (voor toekomstig gebruik) op elk moment intrekken. Bovendien kunt u te allen tijde verzoeken om uw foto’s of video’s, voor zover deze persoonsgegevens zouden bevatten, uit onze databases te laten wissen. U kunt verzoeken en vragen in dit verband schriftelijk aan ons richten via het adres dataprivacy@thegbfoods.com.

 

U zult GB Foods Belgium NV volledig vrijwaren voor alle mogelijke gevolgen indien (i) wordt vastgesteld dat de ingezonden foto’s of video’s niet voldoen aan de vereisten van de regels van deze promotiecampagne, (ii) wordt vastgesteld dat u niet de houder bent van de rechten op de ingezonden foto’s of video’s, en/of (iii) de ingezonden foto’s of video’s op enige andere wijze inbreuk zouden maken op de rechten (waaronder auteursrechten) van derden.